Myjki

Produkujemy myjki (płuczki) do słoików, butelek i puszek. Urządzenia przeznaczone są do mycia i osuszania opakowań w liniach produkcyjnych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, branży owocowo-warzywnej, mięsnej, drobiarskiej, rybnej, koncentratów spożywczych i innych.

 

Opis myjki grippowej

Opakowania po wejściu do myjki są transportowane przez łańcuch płytkowy przenośnika wejściowego, a następnie odbierane przez układ przenośników grippowych. Przytrzymywane przez łańcuchy grippowe opakowania są przenoszone nad zamontowanymi w dolnej części urządzenia dyszami, do których doprowadzono wodę i powietrze. W momencie gdy każde opakowanie znajdzie się w zasięgu dysz następuje wówczas proces płukania lub odmuchiwania (w zależności, które dysze pracują). Opakowanie jest tak ustawione, że dysze skierowane są do wnętrza opakowania. Po przejściu przez obszar z dyszami, opakowania (trzymane nadal przez łańcuchy grippowe) są przekazywane na wyjściowy przenośnik łańcuchowy płytkowy, który podaje opakowania na kolejny element linii. Działanie płuczki uzależnione jest od sygnałów pochodzących z urządzeń linii współpracujących z płuczką.

Opis myjki obrotowej (mieczyki)

Opakowania transportowane przez łańcuch płytkowy przenośnika, po wejściu do płuczki są zabierane (prostopadle do kierunku ruchu) przez obracający się (zgodnie z wskazówkami zegara) pierścień z mieczykami. Mieczyki ustalają położenie opakowań na obwodzie pierścienia. Pod pierścieniem zamontowano dysze, do których doprowadzono wodę i powietrze. W momencie gdy obracające się z pierścieniem opakowanie znajdzie się w zasięgu dysz następuje wówczas proces płukania lub odmuchiwania (w zależności, które dysze pracują). Opakowanie jest wtedy tak ustawione, że dysze skierowane są do wnętrza opakowania. Pierścień jest napędzany przez układ rolek, które przez przekładnie łańcuchowe otrzymują napęd z motoreduktora. Prędkości liniowa łańcucha transportującego przenośnika linii oraz obrotowa pierścienia są tak dobrane by zapewnić płynne przechodzenie opakowań z przenośnika na pierścień i odwrotnie. W celu pełnego zabezpieczenia tego procesu, na przenośniku, przed wejściem do płuczki oraz za wyjściem z niej zainstalowano czujniki indukcyjne unieruchamiające pierścień płuczki w momencie zakłóceń w zasilaniu lub odbiorze opakowań z płuczki. Dodatkowo w celu pełnej synchronizacji w/w prędkości, prędkość pierścienia płuczki jest regulowana.

DZIAŁ HANDLOWY

Adam Wardęga (wew.48)
+48 667 603 803
adam.wardega@plastem.pl

 

Marcin Smażek (wew.32)
+48 601 404 719
marcin.smazek@plastem.pl

 

Piotr Dobrowolski (wew.36)
+48 697 970 653
piotr.dobrowolski@plastem.pl

 

Łukasz Majewski (wew.26)
+48 607 077 677
lukasz.majewski@plastem.pl

 

Dariusz Janiszewski (wew.25)
+48 609 820 585
dariusz.janiszewski@plastem.pl

 

Mariusz Kantorczyk (wew.22)
+48 609 030 679
kantorczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE KRAJOWE

Damian Mikołajczyk (wew.23)
+48 697 970 652
damian.mikolajczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE ZAGRANICZNE

Karolina Nagła (wew.38)
+48 603 032 490
karolina.nagla@plastem.pl