Polifluorek winylidenu PVDF

PVDF jest wysokokrystalicznym niewzmocnionym polimerem fluorowym łączącym znakomitą odpornością chemiczną z dobrymi własnościami mechanicznymi, cieplnymi i elektrycznymi.

Właściwości

 • znakomita odporność chemiczna na działanie mocnych kwasów i zasad oraz na hydrolizę
 • dobre własności ślizgowe i dobra odporność na ścieranie
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna, sztywność i odporność na pełzanie (lepsza niż innych fluoropolimerów)
 • dobre własności izolacyjne
 • znakomita odporność na działanie promieni UV oraz innych czynników atmosferycznych
 • dobra odporność na obciążenia dynamiczne nawet w niskich temperaturach
 • wysoka dopuszczalna temperatura pracy (150°C)
 • obojętność fizjologiczna (dopuszczony do kontaktu z żywnością)
 • dobra skrawalność oraz sprężystość zwrotna
 • bardzo dobra stabilność wymiarowa
 • niska palność

Dane techniczne

Ze względu na swoje właściwości PVDF znajduje zastosowanie w przemyśle: petrochemicznym, chemicznym, żywnościowym, papierniczym, tekstylnym i jądrowym. Bardzo ważnymi właściwościami PVDF są: twardość, sztywność i odporność na ścieranie. Dzięki temu często wykorzystywany jest w technice transportowej, elektrotechnice, technice laserowej, budowie instalacji solarnych, oczyszczaniu spalin, instalacjach wody ultraczystej, elektronice, technice filtracyjnej oraz w budowie elementów techniki bezpieczeństwa.
Wykonywane elementy: elementy mieszadeł, elementy ślizgowe wyłożenia zbiorników, kołnierze, walce, płyty filtrujące, uszczelki wtyczki, izolatory, instalacje z rur.

Dane techniczne

Właściwości Jednostka Wartość
Właściwości ogólne
Gęstość G/cm3 1,79
absorpcja wody, nasycenie % 0,04
higroskopijność, nasycenie 230 C % 0,04
Właściwości mechaniczne
naprężenie przy granicy plastycznoœci N/mm2 50
wydłużanie przy zerwaniu % 20
moduł sprężystości podłużnej, rozciąganie N/mm2 2000
twardość kulkowa H 961/30 N/mm2 80
udarność kJ/m2 Bez zerwania
udarność z karbem KJ/m2 6
naprężenie w jednostce czasu (1% 1000h) N/mm2 3
Własciwości termiczne
odporność na odkształcanie cieplne A (ISO-R 75) 0C 115
odporność na odkształcanie cieplne B (ISO-R 75) 0C 155
max. temperatura użytkowa (krótkotrw.) 0C 165
max. temperatura użytkowa (długotrw.) 0C 145
temperatura topnienia 0C 182
współczynnik rozszerzalnoœci liniowej 23-1000C 10ExpE5x1/K 12
przewodność cieplna (230C) W/Km 0,14
palność w/g UL-Standard 94 V0
Właściwości elektryczne
przenikalność dielektryczna względna 10E x p6 Hz 8
specyficzna rezystancja skroœna 0Hm cm 10Exp 15
wytrzymałość dielektryczna kV/mm 60
opór powierzchniowy Ohm 10Exp 13
współczynnik strat dielektrycznych 10E x p6 Hz 0,08

Dane przedstawione w powyższej tabeli odpowiadają stanowi naszej wiedzy i mają na celu poinformować o naszych wyrobach i możliwości ich stosowania.

Tabele wagowe

Pręty PVDF
Gęstość (g/cm3) 1,78
Średnica mm Waga kg/m
10 0,15
20 0,6
30 1,3
25 0,92
40 2,32
50 3,62
60 5,19
70 7,04
80 9,22
100 14,42
110 17,47
125 22,6
140 28,33
150 32,6
165 39,4
200 57,9
250 90,1

 

Płyty PVDF
Gęstość (g/cm3) 1,78
Średnica mm Waga kg/m
10X500 9,7
15X500 14,6
20X500 19,18
25X500 23,75
30X500 28,9
40X500 38,1
50X500 47,3
60X500 56,85
70X500 66,7
80X500 75,9
90X500 85,1
100X500 94,2

Prezentowane produkty stanowią fragment oferty.

DZIAŁ HANDLOWY

Adam Wardęga (wew.48)
+48 667 603 803
adam.wardega@plastem.pl

 

Marcin Smażek (wew.32)
+48 601 404 719
marcin.smazek@plastem.pl

 

Piotr Dobrowolski (wew.36)
+48 697 970 653
piotr.dobrowolski@plastem.pl

 

Łukasz Majewski (wew.26)
+48 607 077 677
lukasz.majewski@plastem.pl

 

Dariusz Janiszewski (wew.25)
+48 609 820 585
dariusz.janiszewski@plastem.pl

 

Mariusz Kantorczyk (wew.22)
+48 609 030 679
kantorczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE KRAJOWE

Damian Mikołajczyk (wew.23)
+48 697 970 652
damian.mikolajczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE ZAGRANICZNE

Michał Majewski (wew.38)
+48 603 032 490
michal.majewski@plastem.pl