Celem niniejszego projektu jest podwyższenie konkurencyjności oraz rozwój przedsiębiorstwa PLASTEM P.CIUPA I T.TEODORCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w wyniku wdrożenia do działalności innowacyjnej, w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej procesu pasteryzacji z wykorzystaniem technologii mikrofalowej. W ramach projektu zaplanowano realizację jednego zadania:

1. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Grupę docelową odbiorców rezultatów przedmiotowego projektu stanowią przedsiębiorstwa z branży spożywczej, w tym w szczególności z branży owocowo-warzywnej. W ramach projektu planuje się wdrożenie do działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę innowacyjnej automatycznej linii technologicznej do suszenia i pasteryzacji produktów przy pomocy technologii mikrofalowej.

 

Poza realizacją celu głównego projekt przyczyni się również do realizacji następujących celów pośrednich:

wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego produktu,

wzrost generowanych przychodów,

rozszerzenie grupy docelowej klientów,

zwiększenie rozpoznawalności marki wnioskodawcy na rynkach lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

odpowiedź na globalne wyzwania związane z pandemią, przemysłem 4.0 i delaboryzacją,

poprawa pozycji rynkowej.

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1653844/

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/…

Wdrożenie innowacyjnej automatycznej linii technologicznej do suszenia i pasteryzacji produktów przy pomocy technologii mikrofalowej.

Linia technologiczna jest urządzeniem w pełni modułowym, możliwym do dalszej rozbudowy.

1. Paletyzator w postaci manipulatora kartezjańskiego

Roboty kartezjańskie związane są z układem współrzędnych kartezjańskich, który w przestrzeni trójwymiarowej posiada trzy wzajemnie do siebie prostopadłe spotykające się w początku układu. Każdy punkt w układzie reprezentują trzy liczby odpowiadające jego odległości od początku układu wzdłuż osi X, Y i Z. Działające w oparciu o te współrzędne roboty kartezjańskie posiadają zatem trzy ortogonalne osie ruchu, które są koordynowane przez jeden kontroler.

2. Detektor metali, konieczny przy zastosowaniu tunelu z promieniowaniem mikrofalowym.

Urządzenie to pozwala wyeliminować z produktów spożywczych zanieczyszczenia takie jak elementy metalowe oraz niektóre tworzywa sztuczne. Czułość detektorów dostosowywana może być do rodzaju transportowanego produktu, warunków pracy, a także samej konstrukcji podajnika.

3. Komora pasteryzacji mikrofalowej.

Wykorzystanie technologii mikrofalowych pozwala na optymalizację produkcji, a także zwiększenie wydajności i efektywności procesów.

Linia technologiczna będąca przedmiotem produktu dzięki wykorzystaniu technologii mikrofalowej będzie w stanie podwyższyć temperaturę zamrożonego produktu (np. bloku mięsa) z – 20 do -1 stopnia Celsjusza w czasie 60 sekund.

4. Układ przenośników zautomatyzowanych przenośników.

Układ transporterów będzie miał za zadanie połączyć wszystkie elementy linii technologicznej w całość.

 

Działanie wdrożonego układu przedstawiać się będzie następująco:

Dostarczona na linię paletowa jednostka ładunkowa z produktami w specjalizowanych nośnikach – mogą to być skrzynki, pojemniki czy woreczki, np. z siekanymi ogórkami; przewidziane są różne wagowo worki foliowe (np. 2 kg, 5kg), wiaderka plastykowe, np. 1kg, 3kg, czy inne formy opakowań. Paletyzer po pobraniu ładunku ze stosu przenosi dane opakowanie na linię transportową za pomocą chwytaka, odpowiednio dostosowanego do pobierania danych opakowań jednostkowych.

Po uruchomieniu linii, depaletyzator przenosi produkty z palet specjalnych na taśmę przenośnika. Ładunek dociera do stanowiska z detektorem metali, który wykrywa wszelkie zanieczyszczenia metaliczne, zagrażające uszkodzeniem komory pasteryzacyjnej.

Program sterujący pracą komory pozwala na płynną regulację mocy głowicy mikrofalowej oraz czasu pasteryzacji (różne, w zależności od opakowań). Praca układu odbywa się w sposób taktowany, dlatego po zakończeniu procesu pasteryzacji z komory wypuszczany jest jeden produkt. Produkty są następnie paletyzowane. Takie warunki pracy umożliwiają płynną paletyzację i depalatyzację przy użyciu jednego chwytaka.

DZIAŁ HANDLOWY

Adam Wardęga (wew.48)
+48 667 603 803
adam.wardega@plastem.pl

 

Marcin Smażek (wew.32)
+48 601 404 719
marcin.smazek@plastem.pl

 

Piotr Dobrowolski (wew.36)
+48 697 970 653
piotr.dobrowolski@plastem.pl

 

Łukasz Majewski (wew.26)
+48 607 077 677
lukasz.majewski@plastem.pl

 

Dariusz Janiszewski (wew.25)
+48 609 820 585
dariusz.janiszewski@plastem.pl

 

Mariusz Kantorczyk (wew.22)
+48 609 030 679
kantorczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE KRAJOWE

Damian Mikołajczyk (wew.23)
+48 697 970 652
damian.mikolajczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE ZAGRANICZNE

Karolina Nagła (wew.38)
+48 603 032 490
karolina.nagla@plastem.pl