Tunele chłodnicze

Tunel chłodniczy modułowy to nowoczesne urządzenie przeznaczone do schładzania wyrobów. Czynnikiem chłodzącym jest zimne powietrze, które krąży w zamkniętym obiegu w specjalnych kanałach. Konstrukcja tunelu chłodniczego charakteryzuje się dwustrefową budową, w której zastosowano przeciwprądowe chłodzenie. W pierwszej strefie ciepły produkt przesuwa się wraz z taśmą i trafia pod strumień zimnego powietrza. Podgrzane powietrze przekazywane jest do oddzielnej drugiej strefy, gdzie jest powtórnie schładzane. Pokrywy tunelu, zapewniające izolację produktu od warunków zewnętrznych, wypełnione pianą poliuretanowa o przenikalności cieplnej 0,036W/mK.

Zaawansowana technologia wyposażenia tunelu chłodniczego wpływa na podniesienie wydajności pracy każdego zakładu.

Opis tunelu chłodniczego

Tunel chłodniczy złożony jest z segmentów obudowanych uchylnymi drzwiami po obu stronach wzdłuż tunelu. Konstrukcja drzwi wykonana jest z blach ze stali kwasoodpornej i wykończona dookoła listwami z tworzywa PE1000. Wnętrze drzwi wypełnione jest w środku pianą PU. Wewnątrz tunelu znajdują się ślizgi, po których prowadzona jest taśma modułowa z umieszczonymi na niej wyrobami do chłodzenia. W celu zapewnienia większej szczelności tunelu, drzwi wszystkich segmentów wyposażono w uszczelki i ściśnięto do konstrukcji za pomocą zamontowanych sprężyn gazowych.

Urządzenie jest wykorzystywane do obniżenia temperatury wyrobów. W tym celu do tunelu (w środku jego długości) doprowadzane jest chłodne powietrze, do zamkniętej strefy segmentów tunelu (aby uniknąć bezpośredniego oddziaływania strumienia powietrza na wyroby). Ze strefy zamkniętej chłodne powietrze przechodzi przez otwory z regulacją ilości wprowadzającego powietrza znajdujące się w płytach PE1000 zamocowanych w górnej części podstawy tunelu do strefy przenośnika transportującego wyroby. Wielkością otwarcia wlotów dozuje się ilość powietrza dopływającego do wyrobów. W celu zapewnienia lepszej migracji powietrza odpowiednio dobrano taśmę modułową (maksymalna liczba prześwitów) oraz wykonano konstrukcję podstawy urządzenia (duże wycięcia w płytach PE1000 i korzystniejsze rozmieszczenie ślizgów prowadzących taśmę). Izolacja w postaci pian poliuretanowych segmentów tunelu oraz styropian podstawy urządzenia stanowią, dodatkowe zabezpieczenie by proces studzenia przebiegał właściwie.

W przenośniku elementem transportującym jest taśma modułowa prowadzona po ślizgach wykonanych z PE1000. Taśma napędzana jest przez koła napędowe osadzone na jednym wale, który otrzymuje napęd z motoreduktora. Czopy wału ułożyskowane są w wahliwych łożyskach tocznych. Łożyska umieszczone w specjalnych oprawach zamocowane są do ścian bocznych przenośnika.

DZIAŁ HANDLOWY

Adam Wardęga (wew.48)
+48 667 603 803
adam.wardega@plastem.pl

 

Marcin Smażek (wew.32)
+48 601 404 719
marcin.smazek@plastem.pl

 

Piotr Dobrowolski (wew.36)
+48 697 970 653
piotr.dobrowolski@plastem.pl

 

Łukasz Majewski (wew.26)
+48 607 077 677
lukasz.majewski@plastem.pl

 

Dariusz Janiszewski (wew.25)
+48 609 820 585
dariusz.janiszewski@plastem.pl

 

Mariusz Kantorczyk (wew.22)
+48 609 030 679
kantorczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE KRAJOWE

Damian Mikołajczyk (wew.23)
+48 697 970 652
damian.mikolajczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE ZAGRANICZNE

Żaneta Kulawiecka (wew.38)
+48 603 032 490
zaneta.kulawiecka@plastem.pl