Politereftalan etylenu PET

PET jest polimerem otrzymywanym w wyniku polikondensacji tereftalenu metylu z glikolem etylenowym. Tworzywo to charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, ciągliwością, doskonałą skrawalnością, co zapewnia mu szeroki zakres zastosowań.

WŁAŚCIWOŚCI

 • duża twardość i sztywność
 • bardzo duża odporność chemiczna
 • odporność na pełzanie (lepsza od poliamidów)
 • bardzo duża udarność (stabilna w szerokim zakresie temperatur)
 • duża stabilność kształtów
 • mała chłonność wody (0.02 %)
 • dobra odporność na czynniki atmosferyczne i korozję naprężeniową
 • bardzo dobre właściwości dielektryczne
 • odporne na działanie wielu czynników chemicznych, a zwłaszcza alkoholi, tłuszczów, smarów, paliw itp.
 • brak szkodliwych substancji małocząsteczkowych (nawet w śladowych ilościach) – dopuszczony dontaktu z żywnośćią
 • duża wytrzymałość mechaniczna i cieplna
 • zakres temperaturowy stosowania wynosi od -40 do +110°C dla gatunku podstawowego
 • bardzo dobre właściwości śłizgowe
 • dobra skrawalność i polerowność

KOLORY: biały, czarny, jasno szary
GATUNKI SPECJALNE:

PET TX jest gatunkiem politereftanalu etylenu, który został wzbogacony dodatkiem równomiernie rozprowadzonego środka smarnego. Uzyskano w ten sposób rodzaj PET-u o lepszych właściwościach ślizgowych i bardzo niskiej ścieralności.
PET GF-30 jest wzbogacony włóknem szklanym. Osiągnięto przez to wyższą temperaturę pracy, większą sztywność, znakomite właściwości elektroizolacyjne oraz jeszcze mniejszą wodochłonność niż w przypadku czystego PET-u.
ZASTOSOWANIE:

PET zalecany jest przede wszystkim do zastosowań, w których niedopuszczalne są zmiany wymiarów spowodowane absorpcją wilgoci oraz wysoką temperaturą. Do najważniejszych dziedzin zastosowania PET-u należą: przemysł maszynowy, samochodowy, elektrotechniczny, elektromaszynowy, elektronika i artykuły gospodarstwa domowego. Sektor urządzeń elektrycznych i elektronicznych obejmuje precyzyjne łożyska, dźwignie, krzywki, koła zębate (konkuruje z PA i POM), obudowy o określonych funkcjach mechanicznych i elektrycznych, np. maszyny biurowe, komputery, monitory, drukarki, urządzenia kuchenne, pokrywy lamp, akcesoria fotograficzne, a także gniazda, wtyczki i korpusy kondensatorów (odporność na prądy pełzające). Przemysł samochodowy obejmuje takie wyroby, jak np. części układu paliwowego (pompa paliwowa, filtry, układ hamulcowy), elementy klimatyzacji. Z PET-u produkuje się także sprzęt sportowy, np. wiązania narciarskie, osprzęt żeglarski (duża wytrzymałość w zmiennych warunkach) i inne.

KOLORY: biały, czarny, jasno szary
GATUNKI SPECJALNE:

PET TX jest gatunkiem politereftanalu etylenu, który został wzbogacony dodatkiem równomiernie rozprowadzonego środka smarnego. Uzyskano w ten sposób rodzaj PET-u o lepszych właściwościach ślizgowych i bardzo niskiej ścieralności.
PET GF-30 jest wzbogacony włóknem szklanym. Osiągnięto przez to wyższą temperaturę pracy, większą sztywność, znakomite właściwości elektroizolacyjne oraz jeszcze mniejszą wodochłonność niż w przypadku czystego PET-u.

ZASTOSOWANIE:

PET zalecany jest przede wszystkim do zastosowań, w których niedopuszczalne są zmiany wymiarów spowodowane absorpcją wilgoci oraz wysoką temperaturą. Do najważniejszych dziedzin zastosowania PET-u należą: przemysł maszynowy, samochodowy, elektrotechniczny, elektromaszynowy, elektronika i artykuły gospodarstwa domowego. Sektor urządzeń elektrycznych i elektronicznych obejmuje precyzyjne łożyska, dźwignie, krzywki, koła zębate (konkuruje z PA i POM), obudowy o określonych funkcjach mechanicznych i elektrycznych, np. maszyny biurowe, komputery, monitory, drukarki, urządzenia kuchenne, pokrywy lamp, akcesoria fotograficzne, a także gniazda, wtyczki i korpusy kondensatorów (odporność na prądy pełzające). Przemysł samochodowy obejmuje takie wyroby, jak np. części układu paliwowego (pompa paliwowa, filtry, układ hamulcowy), elementy klimatyzacji. Z PET-u produkuje się także sprzęt sportowy, np. wiązania narciarskie, osprzęt żeglarski (duża wytrzymałość w zmiennych warunkach) i inne.

Dane techniczne

Właściwości Jednostka Wartość
Właściwości ogólne
gęstość g/cm3 1,39
absorpcja wody, nasycenie % 0,52
higroskopijność, nasycenie 230C % 0,26
Właściwości mechaniczne
moduł sprężystości podłużnej, rozciąganie N/mm2 3410
twardość kulkowa H 961/30 N/mm2 170
naprężenie przy granicy plastycznosci N/mm2 86
wydłużanie przy zerwaniu % >15
udarność kJ/m2 >50
udarność z karbem (Charpy) kJ/m2 3,5
naprężenie w jednostce czasu (1% 1000h) N/mm2 26
Właściwości termiczne
max. temperatura użytkowa (d³ugotrw.) 0C 110
max. temperatura użytkowa (krótkotrw.) 0C 150
współczynnik rozszerzalnoœci liniowej 23-1000C 10ExpE5x1/K 6
przewodność cieplna (230C) W/Km 0,28
odporność na odkształcanie cieplne A (ISO-R 75) 0C 80
odporność na odkształcanie cieplne B (ISO-R 75) 0C 60
temperatura topnienia 0C 255
palność w/g UL-Standard 94 HB
Właściwości elektryczne
wytrzymałość dielektryczna kV/mm 25
opór powierzchniowy Ohm 10Exp 16
specyficzna rezystancja skroœna 0Hm cm 10Exp17
przenikalność dielektryczna względna 10E x p6 Hz 3,2
współczynnik strat dielektrycznych 10E x p6 Hz 0,014

Tabele wagowe

Pręty PET
Gęstość (g/cm3) 1,37
Średnica mm Waga kg/m
5 0,03
10 0,115
16 0,3
20 0,45
25 0,7
30 1,05
40 1,79
50 2,8
60 4
70 5,45
80 7,1
90 9,05
100 11,1
110 13,5
120 16,1
125 17,4
150 25,1
200 44,52

 

Płyty PET
Gęstość (g/cm3) 1,37
Grubość x Szerokość mm Waga kg/m
4×1000 5,58
10×500 7,44
16×500 11,92
20×500 14,75
25×500 18,27
30×500 22,25
40×500 29,3
50×500 36,35
60×500 43,75
80×500 58,4
100×300 44,4

Dane przedstawione w powyższej tabeli odpowiadają stanowi naszej wiedzy i mają na celu poinformować o naszych wyrobach i możliwości ich stosowania.

DZIAŁ HANDLOWY

Adam Wardęga (wew.48)
+48 667 603 803
adam.wardega@plastem.pl

 

Marcin Smażek (wew.32)
+48 601 404 719
marcin.smazek@plastem.pl

 

Piotr Dobrowolski (wew.36)
+48 697 970 653
piotr.dobrowolski@plastem.pl

 

Łukasz Majewski (wew.26)
+48 607 077 677
lukasz.majewski@plastem.pl

 

Dariusz Janiszewski (wew.25)
+48 609 820 585
dariusz.janiszewski@plastem.pl

 

Mariusz Kantorczyk (wew.22)
+48 609 030 679
kantorczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE KRAJOWE

Damian Mikołajczyk (wew.23)
+48 697 970 652
damian.mikolajczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE ZAGRANICZNE

Karolina Nagła (wew.38)
+48 603 032 490
karolina.nagla@plastem.pl