Kierownik Zmiany Produkcji Części Maszyn

Miejsce pracy: Zduńska Wola

Zadania:

 • pełny nadzór nad podległą jednostką produkcyjną: urządzeniami, narzędziami i procesami produkcyjnymi, we współpracy z pozostałymi działami firmy,
 • zapewnienie prawidłowej i  terminowej realizacji planów produkcji dla podległych jednostek produkcyjnych,
 • optymalne zarządzanie zasobami ludzkimi w sposób gwarantujący prawidłową realizację planów produkcji przy zapewnieniu odpowiednio wysokiego poziomu wydajności,
 • zapewnienie właściwej jakości wytwarzanych produktów, zarządzanie ciągłym doskonaleniem w zakresie jakości,
 • ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań optymalizacyjnych w zakresie wydajności pracy i wykorzystania urządzeń,
 • sporządzanie analiz i raportów,
 • działania podnoszące poziom kompetencji i motywacji podległego personelu.

Wymagania:

 • min. 3 lata  doświadczenia na stanowisku kierowniczym
 • wykształcenie mechaniczne (minimum średnie)
 • mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej z branży mechanicznej (obrabiarki CNC, tokarki, frezarki)
 • potwierdzone praktyką umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania grupą pracowników: planowanie pracy, motywowanie, przeprowadzanie  ocen okresowych,
 • umiejętność pracy w ramach zespołowego rozwiązywania problemów

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • stabilną pracę z wykwalifikowaną kadrą
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności (4-8 tys netto)
 • motywacyjny system premiowania adekwatny do osiąganych wyników,
 • pracę jednozmianową

Aplikacje prosimy składać w dziale kadr: Janiszewice 3a , 98-220 Zduńska Wola,
lub na e-mail: ciupa@plastem.pl

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest „PLASTEM” P. CIUPA I T. TEODORCZYK SPÓŁKA JAWNA z siedziba w Janiszewicach 3 A Zduńska Wola REGON: 730298365, NIP: 8291262475. W sprawie ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: plastem@plastem.pl Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. f czyli prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zawartych w CV, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane. Więcej informacji: na stronie www.plastem.pl/praca

DZIAŁ HANDLOWY

Adam Wardęga (wew.48)
+48 667 603 803
adam.wardega@plastem.pl

 

Marcin Smażek (wew.32)
+48 601 404 719
marcin.smazek@plastem.pl

 

Piotr Dobrowolski (wew.36)
+48 697 970 653
piotr.dobrowolski@plastem.pl

 

Łukasz Majewski (wew.26)
+48 607 077 677
lukasz.majewski@plastem.pl

 

Dariusz Janiszewski (wew.25)
+48 609 820 585
dariusz.janiszewski@plastem.pl

 

Mariusz Kantorczyk (wew.22)
+48 609 030 679
kantorczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE KRAJOWE

Damian Mikołajczyk (wew.23)
+48 697 970 652
damian.mikolajczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE ZAGRANICZNE

Żaneta Kulawiecka (wew.38)
+48 603 032 490
zaneta.kulawiecka@plastem.pl