Praca

          Od 20 lat zajmujemy się projektowaniem maszyn technologicznych i uruchamianiem systemów transportu wewnętrznego w przemyśle. Nasz załoga liczy 120 osób. Pracujemy dla takich firm jak: Grupa Żywiec, Browar Tychy, Bahlsen, Wedel, Ferrero, Coca-Cola.

W związku z rozbudową zakładu poszukujemy wykwalifikowanej kadry z doświadczeniem na stanowisko:

 

 

Obowiązek informacyjny według RODO

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest „PLASTEM” P. CIUPA I T. TEODORCZYK SPÓŁKA JAWNA z siedziba w Janiszewicach 3 A Zduńska Wola REGON: 730298365, NIP: 8291262475
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: plastem@plastem.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
 4. Dane osobowe będą udostępniane pracownikom, biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu kadr Administratora.
 5. Odbiorcą Pana/Pani danych mogą być podmioty, z którymi współpracujemy na etapie ogłoszeń o pracę, w tym portale informacyjne, platformy pośredniczące, social media
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z  wyjątkiem tych, które  są  uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. f czyli prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zawartych w CV, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy.
 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na ten czas lub do czasu cofnięcia zgody.
 10. Ma Pan/Pani prawo do:
 11. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 12. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 13. przenoszenia danych,
 14. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 15. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do dalszych procesów rekrutacyjnych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.