PVDF

POLIFLUOREK WINYLIDENU PVDF

PVDF jest wysokokrystalicznym niewzmocnionym polimerem fluorowym łączącym znakomitą odpornością chemiczną z dobrymi własnościami mechanicznymi, cieplnymi i elektrycznymi.

g16-300x200

WŁAŚCIWOŚCI

 • znakomita odporność chemiczna na działanie mocnych kwasów i zasad oraz na hydrolizę
 • dobre własności ślizgowe i dobra odporność na ścieranie
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna, sztywność i odporność na pełzanie (lepsza niż innych fluoropolimerów)
 • dobre własności izolacyjne
 • znakomita odporność na działanie promieni UV oraz innych czynników atmosferycznych
 • dobra odporność na obciążenia dynamiczne nawet w niskich temperaturach
 • wysoka dopuszczalna temperatura pracy (150°C)
 • obojętność fizjologiczna (dopuszczony do kontaktu z żywnością)
 • dobra skrawalność oraz sprężystość zwrotna
 • bardzo dobra stabilność wymiarowa
 • niska palność

ZASTOSOWANIE:

Ze względu na swoje właściwości PVDF znajduje zastosowanie w przemyśle: petrochemicznym, chemicznym, żywnościowym, papierniczym, tekstylnym i jądrowym.Bardzo ważnymi właściwościami PVDF są: twardość, sztywność i odporność na ścieranie. Dzięki temu często wykorzystywany jest w technice transportowej, elektrotechnice, technice laserowej, budowie instalacji solarnych, oczyszczaniu spalin, instalacjach wody ultraczystej, elektronice, technice filtracyjnej oraz w budowie elementów techniki bezpieczeństwa.
Wykonywane elementy: elementy mieszadeł, elementy ślizgowewyłożenia zbiorników, kołnierze, walce, płyty filtrujące, uszczelkiwtyczki, izolatory, instalacje z rur.

DANE TECHNICZNE

Właœciwoœci Jednostka Wartość
Właœciwoœci ogólne
Gęstość G/cm3 1,79
absorpcja wody, nasycenie % 0,04
higroskopijnoϾ, nasycenie 230 C % 0,04
Właœciwoœci mechaniczne
naprężenie przy granicy plastycznoœci N/mm2 50
wydłużanie przy zerwaniu % 20
moduł sprężystoœci podłużnej, rozciąganie N/mm2 2000
twardość kulkowa H 961/30 N/mm2 80
udarność kJ/m2 Bez zerwania
udarność z karbem KJ/m2 6
naprężenie w jednostce czasu (1% 1000h) N/mm2 3
Właœciwoœci termiczne
odporność na odkształcanie cieplne A (ISO-R 75) 0C 115
odporność na odkształcanie cieplne B (ISO-R 75) 0C 155
max. temperatura użytkowa (krótkotrw.) 0C 165
max. temperatura użytkowa (długotrw.) 0C 145
temperatura topnienia 0C 182
współczynnik rozszerzalnoœci liniowej 23-1000C 10ExpE5x1/K 12
przewodność cieplna (230C) W/Km 0,14
palność w/g UL-Standard 94 V0
Właœciwoœci elektryczne
przenikalność dielektryczna względna 10E x p6 Hz 8
specyficzna rezystancja skroœna 0Hm cm 10Exp 15
wytrzymałość dielektryczna kV/mm 60
opór powierzchniowy Ohm 10Exp 13
współczynnik strat dielektrycznych 10E x p6 Hz 0,08

Dane przedstawione w powyższej tabeli odpowiadają stanowi naszej wiedzy i mają na celu poinformować o naszych wyrobach i możliwości ich stosowania.

TABELE WAGOWE

Pręty PVDF
Gęstość (g/cm3) 1,78
ŒŚrednica mm Waga kg/m
10 0,15
20 0,6
30 1,3
25 0,92
40 2,32
50 3,62
60 5,19
70 7,04
80 9,22
100 14,42
110 17,47
125 22,6
140 28,33
150 32,6
165 39,4
200 57,9
250 90,1
Płyty PVDF
Gęstość (g/cm3) 1,78
ŒŚrednica mm Waga kg/m
10X500 9,7
15X500 14,6
20X500 19,18
25X500 23,75
30X500 28,9
40X500 38,1
50X500 47,3
60X500 56,85
70X500 66,7
80X500 75,9
90X500 85,1
100X500 94,2

Prezentowane produkty stanowią fragment oferty.