POLIURETAN

POLIURETAN

POLIURETANY otrzymuje się w wyniku poliaddycji diizocyjanianów aromatycznych lub alifatycznych ze związkami zawierającymi co najmniej dwie grupy hydroksylowe. Właściwości fizyczne i chemiczne poliuretanów zależą od ich składu i masy cząsteczkowej. Poliuretany są stosowane do wyrobu żywic lanych, miękkich i twardych pianek, lakierów, klejów, włókien poliuretanowych, kauczuków .

Elastomery poliuretanowe są tworzywem gumo podobnym o wysokich wskaźnikach eksploatacyjnych. Ich właściwości można kształtować w bardzo szerokim zakresie, co czyni je tworzywem niezwykle uniwersalnym. Poliuretany posiadają duży zakres twardości z równoczesnym zachowaniem dużej elastyczności. Wysokie właściwości mechaniczne oraz duża odporność chemiczna powodują, że wypierają one materiały tradycyjne jak: guma metale czy ceramika.

g9-300x200

WŁAŚCIWOŚCI

  • wytrzymałość na rozciąganie i rozdzieranie
  • doskonałe tłumienie drgań
  • odporność na wiele agresywnych środowisk, w tym rozpuszczalniki, kwasy i ropopochodne
  • wybitna odporność na ścieranie, wielokrotnie większa niż guma czy stopy trudnościeralne
  • odporność na warunki atmosferyczne
  • odporne na starzenie
  • samogasnące
  • elektroizolujące
  • niebrudzące

ZASTOSOWANIE:

Poliuretany wykorzystujemy do produkcji elementów maszyn: sprzęgła, odbojniki pras, podkładki antywibracyjne, bieżnie kół. Elastomery te mogą pracować w temperaturze do 80 C, w środowisku o pH 5 – 12. Znajdują również zastosowanie w przemyśle drogowym jako wyposażenie zagęszczarek do gruntu i urządzeń do układania kostki brukowej. Powłoki poliuretanowe stosujemy na bębnach napędowych do przenośników taśmowych oraz na rolkach do przenośników rolkowych. Ponadto poliuretany znalazły zastosowanie w produkcji skrobaków i zgarniaczy do taśm transporterowych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

• twardość 35 – 98 Sh A
• wytrzymałość na rozciąganie 20 – 70 MPa
• wydłużenie przy zerwaniu 100 – 800 %
• ścieralność 10 – 100 mm3
• gęstość 1,1 – 1,28 g/cm3